Försäljning av skog och mark i Sverige

Oavsett om du äntligen blivit ägare av den mark du alltid drömt om eller om du bara råkat ”bli med skog” finns det mängder av information- och hjälp att hitta på nätet. Många tycker det är fantastiskt att ha kommit över mark men det kan också ses som en börda och vissa väljer därför att ägna sig åt försäljning av skog.

Försäljning av skog kräver en del förarbete och det kan bland annat vara bra att få en skogsbruksplan, där du kan kontrollera hur din mark ser ut. Dessutom behöver skogsägaren ta reda på vilka skatter som gäller, till exempel mervärdesskatt, och vara noga med att bokföra sin mark. Vissa företag erbjuder hjälp med detta men ibland räcker det att bokföra sin skog i en vanlig kassabok.

Försäljning av skog och de tre inkomstslagen.

  • Efter skattereformen för cirka 10 år sedan delades alla inkomster in i tre slag och vid försäljning av skog gäller det att veta hur de olika delarna beskattas. Tjänst: vid inkomst av anställning betalar arbetsgivaren arbetsgivaravgifter, dessa varierar men överstiger aldrig 31,42 % av arbetstagarens bruttolön.
  • Näringsverksamhet: Om du är aktiv näringsidkare betalar du egenavgifter från 0- till 28,97 % på ditt överskott, med andra ord intäkter minus utgifter minus avsättningar.
  • Kapital: nettovinst i kapital beskattas med 30 % statlig kapitalskatt. För värdepapper tas hela vinsten upp till beskattning. Eventuella förluster på aktier får helt dras av om avdraget görs mot vinst på aktier samma år. I annat fall får endast 70 % av förlusten dras av vilket ger ett skatteavdrag på 30 % av 70 %, dvs. 21 %.

Läs mer om försäljning av skog innan du tar några beslut gällande din mark!